poniedziałek, 27 maja 2024

Trzecie spotkanie prokuratorii generalnej z braćmi studiującymi prawo kanoniczne

W dniu 20 kwietnia 2024 r. w kurii generalnej w Rzymie odbyło się trzecie doroczne spotkanie prokuratorii generalnej Zakonu z braćmi studentami prawa kanonicznego. Wśród...
Procura generale

Prokuratoria generalna: spotkanie formacyjne FIMP

W dniach 8-10 maja 2023 r. w Seraphicum w Rzymie odbyło się drugie spotkanie formacyjne na temat Nieruchomości: zasoby, możliwości i utrzymanie, przeznaczone dla...

Bracia zakonni mogą zostać przełożonymi wyższymi

Reskryptem z dnia 18 maja 2022 r. papież Franciszek zmienił normy kanoniczne dotyczące przyjmowania urzędów związanych z posługą władzy przez zakonników niebędących kapłanami, należących...
procura

Spotkanie prokuratorii generalnej ze współbraćmi kanonistami studiującymi w Rzymie

Bracia studenci prawa kanonicznego mieszkający w stolicy spotkali się 29 kwietnia 2022 r. w kurii generalnej w Rzymie z członkami prokuratorii generalnej Zakonu Braci...
s. Francesco

Nowe Vademecum Kongregacji Nauki Wiary

Dnia 16 lipca 2020 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych...
s. Francesco

Kapituła prowincjalna i kustodialna w czasie pandemii

Czas pandemii, który przeżywamy na całym świecie, stawia pytanie dotyczące sposobności odbycia kapituły prowincjalnej i kustodialnej. W tym okresie w naszym Zakonie jest zwołanych...
Regola

Nowe przepisy prawne

Wydalenie z powodu bezprawnej nieobecności i niemożności nawiązania kontaktu Motu proprio „Communis vita”, ogłoszone przez papieża Franciszka w dniu 19 marca 2019 r., wprowadza nową...
Costituzioni

Ograniczenie do dwóch kolejnych kadencji dla przełożonych wyższych

Nowe Konstytucje stanowią, że „wybór na urząd ministra generalnego, definitora generalnego, ministra prowincjalnego i kustosza jest ograniczony do dwóch bezpośrednio następujących po sobie kadencji”...
costituzioni

Prowikariusz: autentyczna interpretacja Konstytucji

Zdarza się w przypadku ustania władzy ministra prowincjalnego, że wikariusz prowincji obejmuje urząd, zachowując tytuł wikariusza do czasu kapituły zwyczajnej (Konstytucje, nr 218). Powstaje...