Bracia studenci prawa kanonicznego mieszkający w stolicy spotkali się 29 kwietnia 2022 r. w kurii generalnej w Rzymie z członkami prokuratorii generalnej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Spotkanie rozpoczęło się od wzajemnego poznania się, zwłaszcza jeśli chodzi o plan i kierunek studiów, o motywacje do studiowania prawa, o perspektywy osobiste i w swoich jurysdykcjach. Fr. Robert LEŻOHUPSKI i fr. Francesco PANIZZOLO zilustrowali swoją posługę, odpowiednio w Penitencjarii Apostolskiej i w sekcji dyscyplinarnej Kongregacji Nauki Wiary. Fr. Maurizio DI PAOLO przedstawił szczegółowy opis kompetencji i działalności prokuratorii Zakonu ze szczególnym uwzględnieniem procedur stosowanych nie tylko w dykasteriach watykańskich, ale także w poszczególnych jurysdykcjach. Podkreślił, że prawo i kanoniści są w służbie Zakonu, a formacja musi przygotować do przeprowadzania konkretnych procedur: konsultacji, dochodzeń, sporządzania dekretów, reskryptów itd.
Spotkanie zakończyło się odmówieniem nieszporów i wspólną kolacją.

Fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny