Drodzy bracia, zachęcamy was do lektury nowego numeru Commentarium Ordinis, który obejmuje okres od stycznia do grudnia 2016 r.

W wyniku decyzji definitorium generalnego wprowadziliśmy nowy układ Commentarium Ordinis, począwszy od wydania za 2016 r. Bierzemy pod uwagę fakt, że obecnie dostępne są trzy mass media kurii generalnej: Commentarium OrdinisFraternus Nuntius i strona internetowa zakonu.
W celu dokumentacji historycznej Commentarium Ordinis zawiera zbiór dokumentów, a nie wiadomości, które regularnie są zamieszczane na stronie internetowej zakonu (na bieżąco) i publikowane we Fraternus Nuntius (co kwartał). Wydawany jest tylko jeden numer rocznie, ale z okazji kapituł generalnych lub nadzwyczajnych zgromadzeń zakonu będzie publikowany numer specjalny. Drukowana jest ograniczona liczba egzemplarzy, które następnie będą przekazywane do wszystkich kurii prowincjalnych i kustodialnych, do delegatur prowincjalnych i głównych bibliotek każdej jurysdykcji.

Na stronie internetowej zakonu są dostępne wszystkie numery (także dawne) Commentarium Ordinis i można je pobrać w formacie PDF.

Dokumenty będą publikowane w języku oryginalnym. Jeśli chodzi o ogólną zawartość, będzie to: doroczny list ministra generalnego i ewentualnie inne ważniejsze listy, akta definitorium generalnego, roczne podsumowanie prac urzędów generalnych, informacje związane z obradami kapituł prowincjalnych i kustodialnych, wiadomości dotyczące posiedzeń federacji zakonu, nekrologi zakonników, statystyki, wybór zdjęć z podpisami.

Oto niektóre zagadnienia poruszone w wydaniu z 2016 r.:

Ex actis Summi Pontificis et Apostolicae Sedis:
omówienie posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Amoris laetitia, list apostolski Ojca Świętego Misericordia et misera na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia oraz kilka homilii bądź przemówień Ojca Świętego nawiązujących do życia zakonnego, zwłaszcza franciszkańskiego; dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności cnót sług Bożych: Quirico Pignalberi, Wenantego (w świecie – Józefa) KATARZYŃCA i Luigi (w świecie – Filippo) Lo Verde.

Acta Ministri generalis:
dekret zniesienia-erygowania włoskiej prowincji św. Franciszka i ogłoszenia kapituły prowincjalnej włoskiej prowincji św. Franciszka wraz z załącznikami.

Secretaria generalis:
krótkie streszczenie obrad definitorium generalnego, wiadomości o kilku wizytacjach kanonicznych generalnych, „diariusz” ministra generalnego, asystentów generalnych i różnych „officiales Ordinis”.

Jak zwykle, na koniec dołączono „necrologium” zakonników zmarłych w 2016 r.

Fr. Robert Leżohupski, redaktor naczelny Commentarium Ordinis