We wtorek 12 maja 2020 r., podczas liturgii eucharystycznej w kaplicy św. Bonawentury w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie, minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI wprowadził w posługę lektoratu i akolitatu kilku alumnów.

Na początku uroczystości fr. Felice FIASCONARO, gwardian, podziękował ministrowi generalnemu za przybycie i zachęcił całą wspólnotę do modlitwy za braci przyjmujących tę posługę, która jest niezbędna do otrzymania święceń. W tym gronie jest 5 lektorów i 4 akolitów.
Do obowiązków lektorów należy czytanie słowa Bożego podczas zgromadzeń liturgicznych i prawidłowe przygotowanie wiernych do zrozumienia Pisma Świętego. Z kolei akolici służą pomocą kapłanom i diakonom w sprawowaniu liturgii, a do ich zadań poza liturgią należy pełnienie dzieł miłosierdzia, jak troska o chorych i najbardziej potrzebujących.
O tych aspektach posługi mówił minister generalny w wygłoszonej homilii, podkreślając, że „Pan jest obecny w swoim słowie i w sakramentach, ale także w ubogich”. „Słowo i sprawowanie sakramentów – powiedział – zachęcają człowieka do wspaniałomyślnego daru z siebie i do życia dla ubogich”. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii zaznaczył, że właśnie ta bezinteresowna służba otwiera serce człowieka na Jezusa, a On sam zapewnia każdemu swój pokój i nadzieję, to znaczy nadaje sens życiu. W tym kontekście są umiejscowione właśnie te posługi, które ukierunkowują na Chrystusa, są Jego darem i Jego łaską dla przyjmujących i dla całej wspólnoty chrześcijańskiej.
Bracia, którzy przyjęli posługi:
Lektorat: fr. Jadson PEREIRA REGO, fr. Deusdedit SILAYO, fr. James MALISA, fr. Daniel TIENDREBEOGO, fr. Salvatore M. ROBUSTELLI.
Akolitat: fr. Robert CALLEJA, fr. Naveen KANDATHIL THOMAS, fr. Jijo BHARALIKULANGARA, fr. Erwin Alexis RAMIREZ ARAUJO.

Biuro prasowe Seraphicum