W dniu 20 kwietnia 2024 r. w kurii generalnej w Rzymie odbyło się trzecie doroczne spotkanie prokuratorii generalnej Zakonu z braćmi studentami prawa kanonicznego.

Wśród obecnych byli fr. Cristinel GAL z Rumunii, fr. Javier A. RAMÍREZ RICO z Wenezueli i fr. Francis KATUTA z Zambii, zaś online włączyli się fr. Francis Muthoka NZYOKA z Kenii i fr. Jijo THOMAS z Indii, którzy niedawno ukończyli studia na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.
W pierwszej części spotkania studenci podzielili się swoim przebiegiem studiów, zgłębianymi tematami zagadnień i prac dyplomowych oraz perspektywami pracy w prowincjach. Fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny, i fr. Francesco PANIZZOLO, członek prokuratorii generalnej, przedstawili kilka propozycji uzupełnienia prawa własnego Zakonu, które są wciąż na etapie analizowania: sposób głosowania online, głosowanie przez braci pozbawionych używania rozumu z powodu poważnej choroby, utworzenie domów dla zakonników odbywających kary kanoniczne, zabezpieczenie archiwów itp.
Zmierzenie się z kwestiami prawnymi najczęściej stosowanymi w naszych prowincjach i kustodiach było ukierunkowane na współpracę między prokuratorią Zakonu a prawnikami pracującymi w poszczególnych jurysdykcjach i federacjach. Skierowano do nich zachętę do oddania się na służbę przełożonym wyższym, aby ułatwić załatwianie spraw prawnych i promować kulturę prawną w ramach coraz większej wierności charyzmatowi.

Fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny