Dnia 16 lipca 2020 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich.

Nie ustanawia ono nowego prawa, a zatem z prawnego punktu widzenia nie wnosi nic nowego do tego, co wcześniej było znane prawnikom.
Jego publikacja jest jednak dosyć ważna, gdyż dokument ten wskazuje ordynariuszom (a więc także ministrom prowincjalnym i kustoszom), jak krok po kroku postępować w sprawach odnoszących się do osób duchownych oskarżonych o wykorzystywanie małoletnich.
Suchy i zwięzły język prawa nie zawsze jest bowiem zrozumiały dla tych, którzy, wbrew swojej woli, nie są w stanie zrozumieć dogłębnie niektórych terminów technicznych, a co wraz z ogłoszeniem Vademecum zostaje ułatwione i wyjaśnione.
Jest czymś niezwykle przydatnym, aby z podręcznikiem zapoznali się i dokładnie go przestudiowali przełożeni wyżsi, jak też wszyscy zainteresowani tym zagadnieniem. Chodzi bowiem o to, by w odpowiednim czasie nikomu nie zabrakło minimum potrzebnej wiedzy.

Tutaj można przeczytać i pobrać Vademecum:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_pl.html

Fr. Francesco PANIZZOLO