W dniach 14-17 marca 2024 r. fr. Michael LASKY i fr. Francesco SCIALPI uczestniczyli w seminarium w Asyżu zatytułowanym Święto stworzenia i tajemnica stworzenia: ekumenizm, teologia, liturgia i znaki czasu w dialogu.

W ostatnich dziesięcioleciach „święto stworzenia” obchodzone 1 września (znane również jako „dzień stworzenia” i „światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia”) stało się ważnym chrześcijańskim świętem stworzenia. Pierwotnie zostało ono zainspirowane starożytną tradycją Kościoła prawosławnego, a obecnie włączają się w nie prawie wszystkie główne wyznania chrześcijańskie poprzez niezliczone inicjatywy ekumeniczne i modlitwy, oddając cześć Bogu jako Stwórcy i wielkiej tajemnicy stworzenia.
Podczas seminarium przeanalizowano ekumeniczną drogę, jaką dotychczas przebyło to święto, a także rozważono propozycję jego „uaktualnienia”, czyli odejścia od jego obecnego statusu „światowego dnia modlitwy” i ustanowienia go oficjalnym świętem liturgicznym w kalendarzach Kościołów zachodnich.
Wśród licznych prelegentów znaleźli się eksperci w dziedzinie teologii i liturgii: kard. Victor Manuel FERNÁNDEZ, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, oraz abp Rowan WILLIAMS, emerytowany anglikański arcybiskup Canterbury. Ponieważ propozycja została bardzo dobrze przyjęta, kolejne spotkanie planowane jest na listopad 2024 r.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Światowej Rady Kościołów, Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Światowej Federacji Luterańskiej, Światowej Rady Metodystycznej, Instytutu Badawczego Laudato Si’ Uniwersytetu Oksfordzkiego (partner akademicki zrzeszony z Towarzystwem Jezusowym).
Na poziomie lokalnym współorganizatorem seminarium było Centrum Laudato Si’ w Asyżu i Pro Civitate Christiana (partnerzy diecezjalni) we współpracy z Assisi: Terra Laudato Si’ rodziny franciszkańskiej z Asyżu.

Fr. Michael LASKY