Od 16 do 25 listopada 2019 r. fr. Joseph BLAY, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integracji stworzenia (GPIC), odwiedził prowincję św. Franciszka w Brazylii.

Dzień przybycia do tego kraju zbiegł się ze święceniami kapłańskimi fr. Rafaela Gomesa Da SILVA, które miały miejsce w parafii św. Antoniego w Barra Bonita (São Paulo). Stąd też minister prowincjalny, fr. Aloisio Antonio DE OLIVEIRA, poprosił siostry franciszkanki misjonarki z Asyżu o przyjęcie fr. Josepha w swoim klasztorze w São Paulo. W ten sposób delegat doświadczył serdecznej franciszkańskiej gościnności, a zarazem miał okazję odprawić Mszę św. dla sióstr oraz przybliżyć najważniejsze treści encykliki papieża Franciszka Laudato si’.
W niedzielę ubogich, 17 listopada, fr. Joseph spotkał się z wiernymi w parafii Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Santo André, gdzie odprawił Eucharystię i wygłosił kazanie na temat sprawiedliwości względem ubogich. Podkreślił, że w ubogich należy widzieć obraz Boga, ale to nie wystarczy, jeśli nie będziemy zabiegać o zmianę struktur przyczyniających się do ubóstwa i o zapewnienie wszystkim należnej godności ludzkiej. Na koniec poprosił świeckich, aby coraz bardziej współpracowali z naszymi współbraćmi w tym ewangelicznym zaangażowaniu się w promocję człowieka.
Następnego dnia poprowadził spotkanie formacyjne na tematy GPIC dla pięciu braci studentów i trzech postulantów w seminarium w Santo André.
Dnia 19 listopada fr. Joseph udał się z ministrem prowincjalnym do Riacho Grande (São Bernardo do Campo), gdzie znajduje się „miasteczko Niepokalanej”, prowadzone przez Rycerstwo Niepokalanej. To centrum maryjne, położone na terenie rezerwatu państwowego, stanowi wzór troski o wspólny dom. Powodzenie dzieła wynika ze ścisłej współpracy naszych braci z rycerzami Niepokalanej.
Po południu delegat wraz z ministrem prowincjalnym przybył do Cidade dos Meninos „Maria Imaculada” w Santo André, gdzie prowincja szerzy działalność charytatywną i społeczną. Mieści się tam ośrodek rehabilitacji, w którym leczy się dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem za pomocą hipoterapii, hydroterapii, akupunktury, fizjoterapii itp. Co roku około 200 chorych dzieci otrzymuje tu odpowiednią opiekę. Prowadzona jest też szkoła, do której uczęszcza 350 dzieci i 200 młodzieży. Dotacje od administracji publicznej pokrywają tylko połowę wydatków, zaś o resztę ośrodek musi starać się we własnym zakresie. W placówce zatrudnionych jest około 200 współpracowników. Dwukrotnie, w 2001 i 2003 r., szkoła otrzymała nagrodę państwową jako najbardziej kompetentna i skuteczna instytucja charytatywna.
W dniu 20 listopada fr. Joseph odwiedził nowicjat w Cascavel, który został tu otwarty przed rokiem. Spotkał się z fr. Afonso Rosa DOMINGOS, delegatem prowincjalnym GPIC. Obydwaj wymienili się opiniami na temat działań podejmowanych w prowincji, a także wskazaniami, jakie zarząd Zakonu proponuje w dziedzinie GPIC.
Do innych ważniejszych wydarzeń mających miejsce podczas wizyty w Brazylii można zaliczyć: spotkanie z najstarszym zakonnikiem w prowincji, liczącym 95 lat, fr. Maximiliano Maria Pereira de QUEIROZ; rozmowę z ministrem prowincjalnym prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA (OLA), fr. Jamesem McCURRY, który przybył, aby odwiedzić nowicjuszy; 25. rocznicę święceń kapłańskich dwóch współbraci: fr. Sérgio Luís MALACARNE i fr. Zelírio Pedro MALACARNE (19 listopada 1994 r.), świętowaną w parafii św. Jana Chrzciciela w São Bernardo do Campo.

Fr. Joseph BLAY, delegat generalny GPIC