Biura ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów były współorganizatorami „Warsztatów Teatru Społecznego” przy wspólnocie konwentualnej św. Jana Chrzciciela w Legnicy – Polska, w dniach od 7 do 18 sierpnia 2022 roku.

W odpowiedzi na wojnę na Ukrainie, Fra Michael LASKY OFMConv i Fra Joel DE JESUS OFMCap, delegaci generalni ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, we współpracy z ukraińskim FZŚ, zorganizowali program formacyjny w Legnicy. Celem warsztatów było udzielenie pomocy w zdobyciu nowych umiejętności przez osoby pomagające Ukraińcom cierpiącym z powodu wojny, zwłaszcza dzieciom.
Fra Stefano LUCA OFMCap, dyrektor kapucyńskiego „Wydziału Teatru Społecznego”, poprowadził warsztaty wykorzystując serię działań zwanych „Formacja Teatru Społecznego”. Nauczył uczestników pracy w zakresie reagowania na traumę i animacji psychospołecznej. To franciszkańskie duszpasterstwo uwzględnia również sferę duchową osób, aby móc zapewnić im całościową opiekę.
Na zakończenie warsztatów uczestnicy zaplanowali założenie lokalnych „Grup Teatru Społecznego” dla dzieci ukraińskich w trzech miejscowościach w Polsce oraz w mieście położonym tuż na południe od Kijowa, na Ukrainie. Przez najbliższe pół roku bracia będą ich wspierać poprzez sesje online. Na początku lutego 2023 roku grupa spotka się osobiście na sesji szkoleniowej. Biura ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów mają nadzieję, że po ustaniu działań wojennych uda się zorganizować warsztaty na Ukrainie.
W imieniu wszystkich, którzy wzięli udział w programie, składamy podziękowania lokalnej wspólnocie braci w Legnicy, a szczególnie braciom Janowi PAWLIKOWI i Andrzejowi LANIECKIEMU. Otworzyli swój dom, pomogli zaspokoić różne potrzeby programu, a przede wszystkim umożliwili nawiązanie kontakt z ukraińskimi dziećmi, które korzystały z owoców tych warsztatów.

Fra Michael LASKY
Delegat Generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia