W dniach 3-7 października 2018 roku delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) oraz sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM) odwiedzili Timor (Indonezja).

Głównym celem wizyty, którą złożyli fr. Joseph BLAY (GPIC) oraz fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI (SGAM), było podzielenie się z tamtejszymi wspólnotami najważniejszymi elementami działalności obu urzędów generalnych.
Fr. Joseph i fr. Jarosław odwiedzili dwie wspólnoty: w Kafamenanu (ośmiu zakonników) i Pássabe (trzech zakonników).
4 października 2018, w święto serafickiego Ojca św. Franciszka uczestniczyli w Eucharystii wraz z lokalnymi kapłanami, zakonnikami, siostrami zakonnymi oraz świeckimi, którzy na co dzień związani są z naszymi współbraćmi.
Bracia prowadzą życie bardzo proste, takie jak miejscowa ludność. Od razu można wyczuć, że jest to środowisko osób bardzo ubogich, ale jednocześnie gościnnych i serdecznych. Wszystkiego tego, i jeszcze więcej, doświadczyli odwiedzający przemieszczając się po obszernym terytorium misji w Timorze.

fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM
tłum. hb