Oprócz naszych modlitw za cierpiących na Ukrainie, prawdziwy pokój wymaga naszej wielkiej troski i zaangażowania. Na przykładzie drzewa oliwnego fr. Michael Lasky, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, mówi o „długiej grze” na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia