Dwa główne cele skłoniły delegata generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) do odwiedzenia w tym roku współbraci w Kenii. Pierwszym było poprowadzenie seminarium o „sprawiedliwości, pokoju i integralności” dla naszych braci studentów w Nairobi, a drugim – nawiedzenie narodowego sanktuarium Maryi Matki Bożej w Subukia.

Fr. Joseph BLAY przybył do Nairobi 29 stycznia 2018 r., a powrócił do Rzymu w niedzielę 4 lutego 2018 r.
W Nairobi zatrzymał się w kurii i klasztorze South C. Dobra wiadomość jest taka, że w domu formacyjnym w Nairobi, wypełnionym po brzegi, nie ma miejsca dla żadnego innego gościa. Jest 52 seminarzystów, w tym 22 Zambijczyków, 12 Ghańczyków, 8 Kenijczyków, 9 Tanzańczyków i 1 Malawijczyk. Delegat przypomniał sobie osobiste doświadczenie sprzed 24 lat, właśnie z początków wspólnej formacji AFCOF, gdy było tylko 9 braci studentów, w tym 2 Kenijczyków, 2 Ghańczyków i 5 Polaków, a wraz z ich 2 wychowawcami wspólnota składała się z 11 zakonników.
We wtorek 30 stycznia po kolacji fr. Joseph spotkał się z 52 studentami. Seminarium trwało 1 godz. i 45 minut, ale nie było to wystarczające na wyczerpanie tematu. Odkrywając, że tylko niewielka liczba braci przeczytała encyklikę Laudato si’, delegat poświęcił nieco więcej czasu na jej przedstawienie. Podkreślił, że w encyklice zawarta jest myśl papieża o środowisku. Według mówcy, główne stwierdzenie w encyklice społecznej jest takie: „Jeśli tempo współczesnego rozwoju nadal będzie takie, jakie jest, i nie uczyni się nic w celu naprawienia szkód wyrządzonych działaniami ludzkimi na środowisku naturalnym, ziemia nie będzie dalej w stanie utrzymać przyszłych pokoleń”. Zarówno bracia studenci, jak i delegat generalny są zgodni w ocenie, że takie seminarium powinno być zaplanowane w przyszłości na przynajmniej jeden pełny dzień.
W czwartek 1 lutego fr. Joseph wraz z kustoszem prowincjalnym kustodii św. Franciszka z Asyżu w Kenii fr. Kazimierzem SZULCEM udał się do Subukia.
W ciągu dwóch kolejnych dni fr. BLAY zwiedził piękny zakątek o powierzchni 250 akrów, wytyczających narodowe sanktuarium Maryi Matki Bożej. Oprócz duchowych bogactw, które sanktuarium oferuje tysiącom katolików i innym przybywającym tu osobom, miejsce to jest idealne na ekologiczną wioskę. Sanktuarium ma cudowne źródło, wypływające z gór; zakonnicy uregulowali je w celu dostarczenia wody pielgrzymom, a także do użytku domowego i rolniczego klasztoru. Zamierzają przeznaczyć 25 akrów ziemi pod zasadzenie drzew; fr. BLAY osobiście wrzucił w ziemię trochę nasion jako początkowy znak tego nowego projektu. Jest wystarczająco dużo miejsca, aby zakonnicy wykorzystywali energię słoneczną. Mają też 40 krów i 52 owce, hodują drób, a poza tym posiadają ogród warzywny. Jeśli zakonnicy otrzymają fundusze na posadzenie drzew i energię słoneczną, sanktuarium w Subukia prawdziwie stanie się specjalnym powodem do dumy, zgodnie ze wskazaniami Laudato si’.
W sobotę 3 lutego wizyta delegata generalnego zbiegła się z narodową pielgrzymką stowarzyszenia kobiet katolickich z Kenii do sanktuarium. Było obecnych ponad 10 tys. pielgrzymów; fr. BLAY słuchał spowiedzi, zanim wieczorem wrócił z kustoszem do Nairobi.

Fr. Joseph BLAY, delegat generalny GPIC