Pierwszy numer biuletynu „Fraternus Nuntius” z 2024 r. jest już dostępny i zawiera dokumenty i wiadomości obejmujące miesiące od stycznia do marca.

Na początku zawarte jest kalendarium ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI (s. 4-5) oraz akta definitorium generalnego (s. 6-9).

Następnie znajduje się część dotycząca urzędów generalnych (s. 10-36), gdzie można znaleźć krótkie wspomnienie o zmarłym byłym ministrze generalnym fr. Joachimie GIERMEK (s. 12) czy omówienie spotkania online międzynarodowej komisji ds. formacji (s. 23-24), pielgrzymki w ramach formacji ustawicznej pod patronatem św. Bonawentury (s. 31-32), kapituł narodowych FZŚ w Indiach i Korei Południowej (s. 34-36).

Dalej zamieszczono podziękowanie ekonoma generalnego za otrzymane ofiary (s. 37).

Potem następują wiadomości z poszczególnych federacji (s. 38-93): African Federation of Conventual Franciscans (s. 38-39) – powstaje Dyrektorium formacji dla AFCOF (s. 39); Centralis Europae Foederatio (s. 40-54) – wspólne doroczne spotkanie definitoriów z Chorwacji i Słowenii (s. 52-53); Conventual Franciscan Federation – wizytacja kanoniczna w Wielkiej Brytanii i Irlandii (s. 55); Federación América Latina Conventuales (s. 56-67) – zgromadzenie zwyczajne FALC (s. 58); Federation of Asian Minor Conventuals (s. 68-75) – 60. rocznica przybycia fr. Vittorio DI NARDO do Korei (s. 70); Foederatio Europae Mediae et Orientalis (s. 76-81) – powołanie komitetu ds. organizacji jubileuszu Pieśni słonecznej (s. 76); Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali (s. 82-93) – posiedzenie plenarne FIMP (s. 91).

Biuletyn podaje również informacje o kapitule zwyczajnej kustodii austriacko-szwajcarskiej (s. 94-96), kapitule nadzwyczajnej kustodii filipińskiej (s. 97), kapitule nadzwyczajnej kustodii słowackiej (s. 98) i kapitule nadzwyczajnej kustodii ukraińskiej (s. 99) oraz dane statystyczne (s. 100).

Biuro ds. komunikacji

FRATERNUS NUNTIUS 1/2024 >>>