Delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) wraz z fr. Jarosławem WYSOCZAŃSKIM i fr. Alphonse VAZHAPPANADY z sekretariatu generalnego ds. animacji misyjnej (SGAM) wizytowali działalność duszpasterską zakonników w prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii pod kątem sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia.

W Bukareszcie wszyscy trzej wzięli udział w inicjatywie rozdawania żywności ubogim i bezdomnym. Czerpiąc ze stołu Opatrzności, nasi współbracia w każdą noc rozprowadzają produkty żywnościowe wśród ponad 70 osób.
Nasza prowincja zakonna kieruje „Fundacją Pokoju” w Roman, gdzie bracia prowadzą szkołę dla cygańskich i biednych dzieci; zapewniają im posiłek i odzież, a także uczą czytać i pisać, przygotowując je do nauki w szkole publicznej. Fundacją zarządza fr. Lucian BOBÂRNAC. Zakonnicy codziennie przyprowadzają dzieci z dzielnicy na naukę, a po szkole odprowadzają je do rodziców.
Nasi współbracia zapewniają opiekę duchową siostrom misjonarkom miłości. Zarówno w Bukareszcie, jak i w Bacău, są bardzo blisko sióstr matki Teresy, chorych i niepełnosprawnych. W formacji nie brakuje przyswajania franciszkańskich wartości sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Klerykom w Roman, nowicjuszom w Prăjești i postulantom w Viişoara przypomniano, że my franciszkanie mamy przywilej posiadania tych wartości wymaganych i żądanych przez encyklikę „Laudato si’”.
Niezwykłe było ciepło braterskie i gorące przyjęcie, jakie odwiedzający doznali we wszystkich wspólnotach, w których się zatrzymali na tej ziemi tak pięknej, białej, mroźnej i zimnej.

Fr. Jospeh BLAY, delegato generale GPIC