15 lutego 2023 r. członkowie „Roman VI”, czyli delegaci generalni ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) sześciu gałęzi rodziny franciszkańskiej, spotkali się w kurii generalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Rzymie.

Pierwszym punktem programu był wybór władz na następne dwa lata. Przewodniczącym został fr. Michael LASKY OFMConv, a sekretarką s. Nancy CELASCHI OSF.
W dalszej części omówiono kilka wspólnych inicjatyw, w tym wkład GPIC w nadchodzące rocznice związane ze św. Franciszkiem. Uczestnicy przeprowadzili również rozmowę online z „Franciscans International” (FI) w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dyrektor wykonawczy FI fr. Markus HEINZE OFM i odpowiedzialny za promocję fr. Benedict AYODI OFMCap wyrazili chęć uzupełnienia protokołu ustaleń między FI a „Roman VI” w celu poszerzenia współpracy.
Obradujący zostali poproszeni o podzielenie się wiadomościami na temat wdrażania nowego dyrektorium wykonawczego FI. Członkowie rodziny franciszkańskiej zainteresowani tą sprawą zostali zachęceni do wyrażenia swoich opinii do 28 lutego 2023 r. Więcej informacji można uzyskać TUTAJ.
Członkowie „Roman VI” (od lewej do prawej):
Fr. Michael LASKY OFMConv, fr. Taucen GIRSANG OFM, s. Nancy CELASCHI OSF, Pietro FERRI OFS, fr. Daniel BLANCO RODRIGUEZ OFM i fr. Joel DE JESUS OFMCap.

Fr. Michele LASKY
delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC)