W 1989 roku, skromna idea, by franciszkański głos słyszany był w Organizacji Narodów Zjednoczonych, zyskała aprobatę – i tak oto powstało „Franciscans International” (FI).

W czasie 30 lat istnienia franciszkańska organizacja pozarządowa (ONG) przy ONZ zawsze promowała prawa chroniące „ostatnich”, zapomnianych i naszą poranioną ziemię. Globalna wizja „Franciscans International” to wizja świata, który szanuje godność ludzką, proporcjonalnie rozporządza dobrami, pielęgnuje środowisko naturalne, i w którym wszystkie ludy i narody żyją w pokoju. Głos FI w ONZ wyróżnia się i jest inspirowany wartościami franciszkańskimi, takimi jak pokora, pojednanie, braterstwo i sprawiedliwość.
Obchody Jubileuszu 30-lecia obejmują trzy etapy: Genewa (marzec 2019), Rzym-Asyż (lipiec 2019) oraz Nowy Jork (listopad 2019).
Pierwszy etap w Genewie obejmował proste, lecz znaczące momenty. 15 marca 2019 r. odbyło się spotkanie towarzyskie, „coctail-party” w siedzibie FI – jego celem było wyrażenie uznania i wdzięczności. Obecni byli ambasadorzy, dygnitarze ONZ, dyplomaci, urzędnicy ONG oraz inne organizacje mające swoje oddziały w ramach biura FI.
Obecny był Minister generalny OFM fr. Michael PERRY, który reprezentuje Konferencję Rodzin Franciszkańskich (CFF). Radę zarządu FI reprezentowali fr. Joseph ROZANSKY OFM, fr. Joseph BLAY OFMConv, fr. Jim DONEGAN OFMCap i Ruth MARCUS (FZŚ).
W swoim wystąpieniu programowym fr. PERRY podkreślił skupienie franciszkańskiej uwagi na trzech „P”: Potrzebujący, Pokój, Planeta. Dyrektor wykonawczy FI fr. Markus HEINZE OFM wyraził głęboką wdzięczność założycielom, Ministrom generalnym franciszkańskim, dobrodziejom i całej załodze FI. Przewodniczący Rady zarządu FI fr. ROZANSKY OFM podkreślił dobre relacje panujące między wszystkimi współpracownikami „Franciscans International”; natomiast wicedyrektor wykonawcza FI pani Sandra RATJAN podzieliła się spostrzeżeniami na temat niektórych działań pod patronatem Narodów Zjednoczonych.
Momentem kulminacyjnym wydarzenia w Genewie była uroczysta Msza święta celebrowana w kościele św. Mikołaja z Flüe, której przewodniczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie abp Ivan JURKOVIČ. Fr. PERRY wygłosił homilię, a na zakończenie mszy św. ofiarował Radzie zarządu FI, w imieniu Rodzin Franciszkańskich, tablicę przedstawiającą św. Franciszka i Sułtana.

Fr. Joseph BLAY, delegat generalny GPIC