Stwórz swój własny żłóbek z papieżem Franciszkiem to darmowy materiał franciszkański*, dostępny w szesnastu językach i przygotowany z okazji 800. rocznicy Bożego Narodzenia w Greccio.

Całość jest prosta do wykorzystania:
– przy świątecznym żywym żłóbku z setkami osób,
– w prostej rodzinie lub wspólnocie zakonnej,
– w szkole lub parafii,
– w osobistej pobożności.

Odwiedź strony internetowe:

https://franciscanvoice.org/resources/ i
https://vozfranciscana.org/recursos/

Ulotki i plakaty są dostępne w języku angielskim, hiszpańskim i włoskim, a także kod QR ułatwiający dostęp do materiałów.

Prosimy podzielić się informacjami z innymi!

Obrazy prac w wysokiej rozdzielczości można zamawiać pod adresem: editor@franciscanvoice.org

Prośby o tłumaczenia na inne języki można kierować pod adresem: friarmike@franciscanvoice.org

Gwardian klasztoru w Greccio, fr. Giovanni LOCHE OFM, potwierdza, że prezentowane materiały to:
– Wędrówka, przygoda w odkrywaniu cudownej tajemnicy Boga.
– Przeplatanie się dziejów, modlitwy i sztuki, by przypomnieć człowiekowi o jego wzniosłej godności dziecka Bożego.

Nawiązując do ducha św. Franciszka z Asyżu, papież Franciszek pisze:
„Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka” (Admirabile signum, 1).

Fr. Michael LASKY,
delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju, i integralności stworzenia (GPIC)


*Projekt z udziałem Roman VI (Unia delegatów generalnych GPIC rodziny franciszkańskiej) w ramach obchodów 800-lecia Bożego Narodzenia w Greccio.

Szczególne podziękowania należą się współbratu artyście fr. Joseph DORNIAK, redaktor naczelnej „Franciscan Voice” Laura BAUER, a także niezliczonym tłumaczom, korektorom i grafikom.