Minister generalny i jego definitorium mianowali 28 października 2021 r. delegatem generalnym ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) fr. Michael LASKY. Zastępuje on na tym stanowisku fr. Josepha BLAY, który został wybrany współsekretarzem ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia Unii Przełożonych Generalnych i Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych w Rzymie.

Fr. Michael LASKY należy do prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA. Dotychczas był proboszczem parafii Matki Bożej Łaskawej w Shamokin w Pensylwanii. W ostatnich latach pracował jako dyrektor regionalny Franciscans International oraz jako członek i przewodniczący zarządu Franciscan Action Network. Pełnił funkcję dyrektora GPIC w swojej macierzystej prowincji i w Conventual Franciscan Federation (CFF), organizował wspólne projekty z jurysdykcjami FALC (Federación América Latina Conventuales). Jest również dyrektorem nowej strony internetowej CFF: FranciscanVoice.org.
Zna angielski i hiszpański, zaś na początku nowego roku rozpocznie naukę włoskiego przed podjęciem nowej posługi.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF