W dniach 1-3 maja 2024 r. prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Indiach zorganizowała doroczne zgromadzenie braterskie dla wszystkich profesów solemnych. Minister prowincjalny fr. Michael EARALY zwołał spotkanie w Assisi Shanthi Kendra przy kurii prowincjalnej w Karukutty (Kerala, Indie).

Uczestniczyła w nim większość zakonników z klasztorów w Kerala, Tamil Nadu i Karnataka, a także współbraci pracujących w delegaturze prowincjalnej i na misjach prowincji.
Zgromadzenie rozpoczęło się w środę 1 maja po południu udziałem w obrzędzie profesji symplicznej, którą złożyli fr. Divin MAROKKI i fr. Anil KALATHIL. W czwartek rano czterech kandydatów zostało oficjalnie przyjętych do nowicjatu. Następnie odbyły się spotkania różnych komisji. O godz. 14.30 profesję solemną złożyli: fr. Jintesh MALIAKKAL, fr. Jomon PULICKAMANDAPATHIL, fr. Nibil KOLLITHADATHIL, fr. Anto CHEPPUKALAYIL i fr. Jibin EDAPULAVAN. Wieczorem odbyła się uroczystość dla wszystkich neoprofesów i dla kilku zakonników niedawno wyświęconych na kapłanów.
Trzeci dzień rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną przez neoprezbiterów. Reszta przedpołudnia poświęcona była formacji z zakresu księgowości i dokumentacji finansowej.
Sesja popołudniowa rozpoczęła się od nawiedzenia miejscowego cmentarza, gdzie odmówiono modlitwy za dusze zmarłych.
O godz. 18 głos zabrał minister prowincjalny, który wyraził swoją wielką wdzięczność dla wszystkich zakonników z jurysdykcji. Z kolei ekonom prowincji fr. Kolbe PUTHENPURAYIL przedstawił sytuację finansową prowincji za ostatnie sześć miesięcy. Następnie fr. Jain KOTTUKAPPALLY z komisji prawnej wyjaśnił kilka kwestii dotyczących własności ziemskiej prowincji w Andhra Pradesh (Indie). Potem prowincjalny promotor powołań fr. Peter KANNAMPUZHA omówił aktualną sytuację powołaniową. Zgromadzenie zakończyło się kolacją o godz. 20.30.
Zebrani współbracia bardzo cenili sobie wspólnie spędzony czas. Mogli bowiem porozmawiać o cierpieniach i radościach swojego życia, pomagając sobie nawzajem dostrzec łaskę Bożą i natchnienia Ducha Świętego w każdej rzeczywistości. „Wszystko to pokazuje – powiedział minister prowincjalny podczas spotkania – że nie liczy się życie i sukces jednostki, ale sukces bycia w komunii. Każdy z nas jest dobry, ale jeszcze lepsi jesteśmy razem w naszej braterskiej komunii”.

Fr. Patrick VARGHESE (KANNADAN), sekretarz prowincji