W małych prowincjach coraz trudniej jest zaoferować zakonnikom dobry program formacyjny. Niektórzy nie są już w stanie uczestniczyć w formacji ze względu na wiek, a poza tym w klasztorach jest tak wiele obowiązków do wypełnienia, że część braci jest ogólnie mniej zmotywowana do włączenia się w formację ustawiczną.

Z tego względu prowincja św. Elżbiety w Niemczech po raz drugi zorganizowała trzydniowy program skierowany wyłącznie do braci pragnących uczestniczyć w formacji ustawicznej. Zgłosiło się siedmiu chętnych z niemieckich klasztorów (Würzburg, Schönau i Schwarzenberg). Podobnie jak w ubiegłym roku, współbracia udali się w dniach 5-7 maja 2024 r. do klasztoru benedyktynek w Kirchschletten. Gościnność jest bardzo zwyczajna i bracia sami musieli gotować, ale taki był cel tych trzech dni: spędzić jak najwięcej czasu razem.
Nie zabrakło zresztą zajęć tematycznych. Pod przewodnictwem fr. Polykarpa GÖTZA uczestnicy zastanawiali się nad tekstem Josepha Aloisiusa RATZINGERA, późniejszego papieża Benedykta XVI, pt. O chrześcijańskim braterstwie. Dzieło powstało w 1960 r., ale zawiera zaskakującą głębię i aktualność. Na tej podstawie współbracia omówili szereg wydarzeń w Kościele i Zakonach, aż po niedawną deklarację Dignitas infinita wydaną przez Dykasterię Nauki Wiary.
Na koniec wszyscy udali się na wycieczkę do dawnego klasztoru benedyktynów w Banz. Dziś znajduje się tam duże centrum konferencyjne. Kościół jest nadal otwarty i od pewnego czasu ma nowego duszpasterza: o. Josefa TREUTLEINA, który od lat jest blisko związany z wieloma franciszkanami. Wyjazd zakończył się obiadem w restauracji w pobliżu sanktuarium w Vierzehnheiligen.

Fr. Andreas MURK