W dniach 18-20 czerwca 2018 r. w klasztorze świętych Piotra i Pawła w Ptuj (Słowenia) odbyła się druga część kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji św. Józefa w Słowenii.

Kapituła rozpoczęła się modlitwą i Mszą św., której przewodniczył minister prowincjalny fr. Igor SALMIČ. Byli obecni wszyscy ojcowie kapitulni oraz asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Miljenko HONTIĆ.
Pierwszego dnia omawiano czteroletni plan prowincjalny, który ostatecznie został zatwierdzony. Następnie przedyskutowano 13 wniosków dotyczących życia i apostolatu prowincji. Z kolei przystąpiono do wyboru ekonoma i poborcy prowincji, jako że nie dokonano tego podczas pierwszej części kapituły. W dalszej kolejności wybrano gwardianów, wychowawców i różnych przewodniczących komisji prowincjalnych.
Po ostatniej sesji i modlitwie za zmarłych zakonników odbyła się wycieczka i obchody rocznic kilku współbraci. W tym gronie znalazł się fr. Tarzicij KOLENKO, były minister prowincjalny, który świętował 50-lecie swoich święceń kapłańskich.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF