Po raz drugi minister prowincjalny prowincji niemieckiej fr. Bernhardin M. SEITHER zaprosił współbraci swojej jurysdykcji (prowincja św. Elżbiety w Niemczech) na pięciodniowy wyjazd.

W ubiegłym roku (od 9 do 13 lipca 2017 r.) zakonnicy udali się do Polski. W tym roku – 2018 r. – miejscem docelowym była Austria, która razem ze Szwajcarią tworzy kustodię prowincjalną św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe, erygowaną przez prowincję niemiecką w 2016 r.
Zakonnicy udali się do Wiednia, aby wzmocnić wzajemne relacje i lepiej poznać sytuację w Austrii. Fr. Steffen BEHR, organizator wyjazdu, zaplanował kilka wycieczek z przewodnikiem, w tym do „Hofburg”, rezydencji cesarzy w dawnych czasach, i do słynnej opery wiedeńskiej.
Po trzech dniach pobytu w austriackiej stolicy i po krótkim zatrzymaniu się w Neunkirchen, gdzie mieści się kolejny klasztor franciszkanów w Austrii, zakonnicy pojechali do Graz. Miejscowy gwardian, fr. Tomasz ZEGAN, oprowadził wszystkich po wielkim klasztorze, a po obfitym obiedzie 12 braci niemieckich zwiedziło miasto. Po bardzo radosnym i bratersko spędzonym wieczorze zakonnicy wybrali się w drogę powrotną do Niemiec, zatrzymując się w Bogenberg, klasztorze polskich franciszkanów z delegatury należącej do prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce.

Fr. Andreas MURK, sekretarz prowincji