Doroczne posiedzenie CEF (Centralis Europae Foederatio) miało miejsce w dniach 11-15 kwietnia 2023 r. w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Tradycyjnie w tym samym czasie odbyło się również spotkanie braci odbywających formację z federacji: „Juniorentreffen”.

Posiedzenie CEF nastąpiło po ostatnim nadzwyczajnym spotkaniu w Wiedniu we wrześniu 2022 r. Na początku ministrowie prowincjalni, kustosze, delegaci i przedstawiciele misji przedstawili roczne sprawozdania ze stanu swoich jurysdykcji. Następnie podjęto bardzo bogatą debatę na niektóre aktualne tematy: solidarność ekonomiczna, solidarność personalna i współpraca między jurysdykcjami federacji, formacja początkowa i ustawiczna, wizja przyszłości, blaski i cienie poszczególnych rzeczywistości. Podzielono się także najnowszymi informacjami z zarządu Zakonu. Niepokojem federacji są powołania i stąd na spotkanie został zaproszony fr. Stjepan BRČINA, odpowiedzialny za formację w CEF. Przybliżył on pracę, bardzo dobrze zorganizowaną, duszpasterstwa młodzieży i powołań w prowincji św. Hieronima w Chorwacji, gdzie w ostatnim czasie zgłosiło się, dzięki Bogu, wielu kandydatów i postulantów.
Równolegle zorganizowano doroczne spotkanie braci na formacji z CEF. Do grupy formacyjnej z Chorwacji dołączyli współbracia z kustodii prowincjalnej bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Po raz pierwszy uczestniczył także kandydat ze Szwecji, co wywołało wiele radości wśród obecnych. Zaproponowane tematy to: braterstwo według św. Franciszka, przygotowany przez fr. Igora SALMIČ; Reguła zatwierdzona z 1223 r., przedstawiony przez fr. Andrzeja ZAJĄCA. Ten ostatni mówca oprowadził obecnych po krakowskim kościele i klasztorze, założonym już w 1237 r.
13 kwietnia dla wszystkich uczestników (przełożonych i wychowanków) zorganizowano zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce, sanktuarium Miłosierdzia Bożego i sanktuarium św. Jana Pawła II.
Dziękujemy braciom z klasztoru i domu formacyjnego za braterskie przyjęcie, a fr. Stanisławowi ŚLIWIŃSKIEMU za zorganizowanie spotkania.

Fr. Igor SALMIČ