29 lutego to „dzień podarowany”. W obecnym 2024 r. prowincja św. Elżbiety w Niemczech poświęciła ten dzień na formację ustawiczną.

Gospodarzem spotkania był klasztor w Kolonii. Dziś mieszka tam sześciu zakonników, w tym młody współbrat z Rumunii, który uczy się języka niemieckiego. Ich głównym zadaniem jest troska o duszpasterstwo spowiedzi. Dlatego też sakrament pojednania stał się tematem formacyjnym wybranym na ten dzień, w którym uczestniczyli bracia z klasztorów w Kolonii, Würzburgu, Schönau i Schwarzenbergu.
Jako prelegent został zaproszony prof. fr. Rafael RIEGER OFM. Jest on kierownikiem katedry prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie w Eichstätt. Po podzieleniu się osobistymi doświadczeniami związanymi ze spowiedzią, zarówno jako penitent, jak i spowiednik, przedstawił informacje na temat prawnych aspektów sakramentu pojednania. Program obejmował kwestie dotyczące tajemnicy sakramentalnej oraz kryteriów, jakie spowiednik powinien zaproponować penitentom. Uczestnicy podjęli ożywioną dyskusję i wykorzystali czas na pogłębienie swojej formacji w tym ważnym obszarze pracy duszpasterskiej.
Podczas południowej modlitwy miała miejsce muzyczna część spotkania: małżeństwo zaprzyjaźnione z braćmi z klasztoru zagrało na skrzypcach i altówce.

Fr. Andreas MURK