W kwietniu i maju 2024 r. fr. Dariusz MAZUREK, sekretarz generalny SGAM (sekretariat generalny ds. animacji misyjnej), i fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF (sekretariat generalny ds. formacji), odwiedzili wspólnoty formacyjne we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

Spotkania objęły domy formacyjne federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) we Włoszech (Rivotorto, Brescia, Padwa, Osimo, Nocera Inferiore) i w Hiszpanii (Madryt), a także miało miejsce zebranie delegatury w Portugalii (Coimbra).
Spotkania były skierowane zarówno do braci przeżywających formację na etapie początkowym w domach formacyjnych, jak również do braci posługujących w klasztorach i pragnących pogłębić wiedzę dotyczącą formacji ustawicznej. Fr. Piotr STANISŁAWCZYK zaprezentował materiały dotyczące istotnych idei, które są ważne dla franciszkańskiego przeżywania formacji zarówno na etapie początkowym, jak i ustawicznym. Fr. Dariusz MAZUREK zapoznawał braci z niektórymi tematami dotyczącymi misjologii oraz z aktywnością misyjną naszego Zakonu, ukazując konkretne oblicza i miejsca naszych misji.
Jesteśmy wdzięczni poszczególnym braciom i wszystkim wspólnotom za olbrzymią życzliwość i gościnne przyjęcie.
Dziękujemy Panu za wszystkich spotkanych współbraci i powierzamy ich w naszej modlitwie.

Fr. Dariusz MAZUREK, sekretarz generalny SGAM
Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF