Od 3 do 8 czerwca 2018 r. asystent generalny FAMC fr. Benedict BAEK złożył wizytę w kurii prowincjalnej w Tokio prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Japonii.

W budynku kurii znajduje się również dom formacji ponowicjackiej. Te dwie wspólnoty mieszkają pod jednym dachem i stąd też razem odprawiają modlitwy wspólnotowe, Mszę św. i spożywają posiłki.
W kurii prowincjalnej jest 6 zakonników, w tym minister fr. Seraphin TAKEUCHI. Gwardianem domu prowincjalnego jest fr. Luca TANIZAKI, wikariusz prowincjalny i sekretarz prowincjalny.
W domu formacyjnym przebywa 6 braci: fr. Francesco TAIRA, będący rektorem i gwardianem, fr. Nicola MATSUO, zastępca rektora, oraz 4 kleryków po ślubach czasowych, odbywających studia filozofii i teologii na jezuickim uniwersytecie „Sophia”.

Fr. Benedict BAEK, asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals)