Franciszkański teatr społeczny, formalnie znany jako kapucyński teatr społeczny, rozpoczął się od współpracy w ramach rodziny franciszkańskiej w celu zorganizowania programów w Polsce dla Ukraińców w 2022 i 2023 r., a także programów w Libanie dla Syryjczyków w 2023 i 2024 r.

Powodzenie tych programów doprowadziło nie tylko do nowej nazwy, ale także do współkierowania programem, obecnie pod patronatem „Roman VI”, czyli delegatów generalnych ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) z sześciu gałęzi rodziny franciszkańskiej.
Współkierownikami franciszkańskiego teatru społecznego są fr. Stefano LUCA OFMCap i fr. Michael LASKY OFMConv.
Więcej informacji na temat działalności GPIC na rzecz młodych ludzi cierpiących z powodu traumy wojennej, klęsk żywiołowych i innych form przemocy można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej:

www.franciscansocialtheatre.org

Fr. Michael LASKY,
delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia