Delegatura prowincjalna na Litwie 
Prowincja macierzysta: prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk) 

Jurysdykcja posiada 3 klasztory i posługuje w niej 10 zakonników.

Wilno: klasztor Wniebowzięcia NMP
Jest to najstarszy klasztor franciszkański na Litwie. Pierwsi zakonnicy przybyli do Wilna przed chrztem Litwy (1387 r.) i aktywnie uczestniczyli w chrystianizacji. Pierwsi dwaj biskupi wileńscy wywodzili się od franciszkanów, którzy również obmyli krwią swoje świadectwo wiary poprzez męczeństwo, upamiętnione trzema białymi krzyżami górującymi na Starym Mieście.
Na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego Zakon rozrastał się, tworząc prowincję franciszkańską z siedzibą w Wilnie. W XVIII wieku klasztor został znacznie rozbudowany i wraz z zabudowaniami gospodarskimi zajmował całą dzielnicę Starego Miasta. Po przegranych powstaniach w latach 1830-1831 i 1863-1864 działalność Zakonu i klasztoru w Wilnie została najpierw ograniczona, a następnie zaprzestana. Na początku XX wieku zakonnicy powrócili do zabytkowego klasztoru wileńskiego i kościoła Wniebowzięcia NMP. Czasy komunistyczne ponownie opróżniły mury klasztorne i w 1949 r. zlikwidowały obecność franciszkanów w Wilnie. W 1998 r. bracia ponownie otworzyli kościół, a w 2017 r., po długich procesach i walkach, klasztor. Dzięki staraniom fr. Marka Adama DETTLAFFA franciszkanie nie tylko są obecni w Wilnie, ale także liczni dobroczyńcy wspierają trwającą renowację i inwestycje w kościele i klasztorze, gdzie trwają prace remontowe mające na celu przywrócenie dawnego blasku i świetności historycznej. W ten sposób coraz więcej wiernych i turystów ma możliwość poznania ducha franciszkańskiego. Bracia pracują również w wydawnictwie „Studia Franciscana Lithuanica”. Od 2017 r. w centrum kultury i duchowości organizowane są liczne rekolekcje tematyczne, terapia ikonami, obozy dla dzieci, koncerty i inne ciekawe przedsięwzięcia.

Miedniki: klasztor św. Kazimierza
W 1956 r. fr. Kamil WEŁYMAŃSKI, po powrocie z zesłania na Syberii i krótkiej pracy w Jaszunach i Rudnikach, został skierowany jako wikariusz do parafii we wsi Miedniki Królewskie na Wileńszczyźnie. W 1965 r., po śmierci proboszcza diecezjalnego, został mianowany proboszczem, zawsze w pełni żyjąc swoją zakonną i franciszkańską tożsamością. W 1990 r., po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, dołączył do niego fr. Sławomir SKWARCZEK, a później inni bracia. W 1994 r. klasztor został formalnie erygowany wraz z nowicjatem.

Kłajpeda: klasztor św. Antoniego z Padwy
7 stycznia 2007 r., po kilku latach współpracy naszych współbraci z kapłanami diecezjalnymi w parafii św. Józefa Robotnika, bp Jonas BORUTA utworzył nową parafię i powierzył ją franciszkanom. Patronem parafii jest św. Bruno z Kwerfurtu biskup i męczennik. Przez sześć lat bracia służyli wiernym w kaplicy i mieszkali w wynajętym mieszkaniu. Po zakupie ziemi, sporządzeniu niezbędnych planów i uzyskaniu pozwoleń na budowę, przy wsparciu Zakonu i poszczególnych jurysdykcji, zbudowano pierwszą kaplicę (2012 r.) i klasztor (2017 r.). W dniu 9 grudnia 2023 r. nowy kościół został konsekrowany i otwarty dla kultu. Obecnie bracia prowadzą duszpasterstwo parafialne i franciszkańskie (FZŚ i Młodzież Franciszkańska) oraz świadczą o radości i zaufaniu do Bożej miłości.

Franciszkańskie centrum misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej