W dniach od 2 do 20 marca 2024 r. fr. Dariusz MAZUREK, sekretarz generalny SGAM (sekretariat generalny ds. animacji misyjnej), i fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF (sekretariat generalny ds. formacji), odwiedzili wspólnoty formacyjne FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) i siostry klaryski w Polsce.

Spotkania objęły cztery domy formacyjne federacji FEMO: postulat w Gnieźnie, nowicjat w Smardzewicach, wyższe seminaria duchowne w Łodzi Łagiewnikach i Krakowie, a także wszystkie klasztory sióstr klarysek w Polsce: Stary Sącz, Kraków, Sitaniec, Sandomierz, Skaryszew i Miedniewice.
Ponadto sekretarze odwiedzili wspólnotę franciszkańską w Stoczku (żyjącą w oparciu o Regułę dla pustelni św. Franciszka z Asyżu) i w Zamościu (tu fr. Dariusz MAZUREK poprowadził niedzielę misyjną), jak również nowicjat sióstr franciszkanek misjonarek Maryi w Łabuniach.
Tematem spotkań było zapoznanie wspólnot z istotnymi ideami, które są ważne dla franciszkańskiego przeżywania formacji, oraz z prowadzoną aktywnością misyjną naszego Zakonu. Przy tej okazji ukazano też konkretne oblicza i miejsca naszych misji. W szczególny sposób podziękowano siostrom zakonnym za modlitwę i poproszono o dalszą pamięć modlitewną przed Bogiem.
Dziękujemy wszystkim wspólnotom za życzliwość i gościnne przyjęcie, a ministrowi prowincjalnemu prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marianowi GOŁĄBOWI i krakowskiej kurii prowincjalnej za pomoc w organizacji spotkań.

Fr. Dariusz MAZUREK, sekretarz generalny SGAM
Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF