Misja rosyjskiej kustodii generalnej w Kazachstanie 

Pierwsi franciszkanie przybyli do Kazachstanu i ewangelizowali jego ludność w XIII i XIV wieku. Ich działalność misyjna dobiegła końca w 1342 r., kiedy chan Ali zniszczył klasztor franciszkanów w mieście Almalik i skazał na śmierć franciszkańskiego biskupa Richarda DE BURGANDY, jego pięciu współbraci franciszkańskich i łacińskiego kupca za odmowę wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej.

W trudnych latach komunizmu fr. Odoryk BIEŃ z wielką odwagą i poświęceniem służył chrześcijanom deportowanym przez Sowietów i opuszczonym na mroźnych ziemiach Kazachstanu. Po upadku komunizmu dołączył do niego fr. Krzysztof KUKUŁKA, współdzieląc z nim pracę duszpasterską od 1991 r.
We wrześniu 2003 r., na zaproszenie prezydenta Nursułtana NAZARBAJEWA, delegacja złożona z ministra generalnego fr. Joachima GIERMEK, jego poprzednika fr. Lanfranco SERRINI oraz dwóch innych zakonników uczestniczyła w kongresie zwierzchników światowych i tradycyjnych religii. W 2005 r. abp Tomasz PETA z Astany oficjalnie zaprosił Zakon do swojej diecezji, co spotkało się z entuzjastyczną i wspaniałomyślną odpowiedzią na apel, a zarazem z prośbą o uobecnianie w ogromnym kraju środkowoazjatyckim „ducha Asyżu”, dialogu, pokoju i pojednania, charakterystycznych znaków charyzmatu franciszkańskiego.
W misji znajduje się jeden klasztor, gdzie posługuje trzech profesów wieczystych.

Astana: klasztor błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego – parafia Matki Wszystkich Narodów
W 2008 r. Zakon otworzył wspólnotę „w duchu Asyżu”. Wkrótce zakonnikom powierzono niewielką parafię w najbiedniejszej części miasta. Wspólnota stała się częścią rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu podczas nadzwyczajnej kapituły kustodialnej w 2019 r. Klasztor został erygowany w 2019 r. Bracia niosą pomoc ubogim, prowadzą szkołę muzyczną, podejmują działalność pro-life i ekumeniczną (istnieje dobra współpraca z protestantami), zajmują się animacją młodzieżowych liderów, posługują duszpastersko i opiekują Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Pomagają także innym parafiom.

Franciszkańskie centrum misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej