Kustodia prowincjalna św. Antoniego z Padwy w Ghanie 
Prowincja macierzysta: prowincja włoska św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) 

W 1977 r. dwie jurysdykcje rozpoczęły obecność misyjną w Ghanie: prowincja św. Antoniego (Włochy) i prowincja św. Antoniego (USA). W 1994 r. te dwie misje zostały połączone w jedną kustodię prowincjalną zależną od prowincji św. Antoniego z Padwy we Włoszech. Misja od początku podjęła intensywną promocję społeczną i formacyjną. Bracia otworzyli kilka domów dla prowadzenia pracy duszpasterskiej i działalności poligraficznej. Dbają również o formację i animację duchową osób zakonnych i świeckich.
Do jurysdykcji należy 50 profesów solemnych i 32 profesów symplicznych. W jej skład wchodzi 6 klasztorów.

Akra: klasztor św. Bonawentury, parafia św. Franciszka z Asyżu i parafia św. Klary z Asyżu
Klasztor został otwarty w 1990 r. Dzisiaj jest wspólnym domem formacyjnym AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) dla postnowicjuszy studiujących filozofię. Postnowicjusze pochodzący z Ghany, Burkina Faso i Kenii uczęszczają do pobliskiego seminarium diecezjalnego i pomagają w parafii powierzonej opiece zakonników ze wspólnoty. Od pierwszych lat swojej obecności bracia w Akrze prowadzą także działalność charytatywną na rzecz ubogich i potrzebujących oraz pracę duszpasterską na peryferiach stolicy.

Awoshie-Anyaa: klasztor Matki Bożej Anielskiej – Porcjunkula
Dziś wspólnota chrześcijańska św. Franciszka w Awoshie-Anyaa stała się (prawie) parafią, a bracia animują jej działalność duszpasterską. Obecnie klasztor jest siedzibą kurii kustodialnej.

Elmina: klasztor św. Antoniego i parafia św. Franciszka z Asyżu
Klasztor został otwarty w 2015 r. Zakonnicy zajmują się działalnością duszpasterską w parafii.

Saltpond: klasztor św. Franciszka z Asyżu
Saltpond, położone w pięknej dolinie, niedaleko oceanu, bogate w roślinność i wyróżniające się ciszą, przyjęło kapłanów, zakonników, katechistów i ludzi pragnących pogłębić życie duchowe poprzez modlitwę i skupienie. Klasztor otwarto w 1978 r. Bracia towarzyszą duchowo różnym grupom wiernych. Klasztor jest siedzibą nowicjatu kustodii i delegatury w Burkina Faso (AFCOF).

Takoradi: klasztor św. Franciszka z Asyżu i parafia Chrystusa Króla
Bracia przybyli w 1979 r. i od razu rozpoczęli pracę duszpasterską i charytatywną. Dziś posługują w parafii. Wspierani przez wydawnictwo „Messaggero di S. Antonio” z Padwy, założyli własną drukarnię i zaczęli drukować czasopismo „Catholic Messenger”, które obecnie jest najbardziej rozpowszechnionym periodykiem katolickim w Ghanie. Bracia koordynują zaangażowanie w walce z trądem, a ich działalność na tym odcinku jest rozpoznawalna w całym kraju.

Sunyani: klasztor św. Antoniego z Padwy i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Klasztor został otwarty w 1990 r. Bracia zajmują się działalnością duszpasterską w parafii. W klasztorze znajduje się postulat. Obecnie jest 6 braci posługujących we wspólnocie.

Franciszkańskie Centrum Misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej