Kustodia prowincjalna Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej (Liban i Turcja) 
Prowincja macierzysta: prowincja św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii 

Obecna kustodia prowincjalna Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej jest historyczną kontynuacją prowincji syryjskiej utworzonej w 1217 r. Jej pierwszym prowincjałem był brat Eliasz z Asyżu, a terytorialnie rozciągała się od Konstantynopola do Syrii i Egiptu. W 1998 r. została utworzona delegatura generalna obejmująca Turcję i Liban. 25 czerwca 2010 r. została erygowana kustodia prowincjalna Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej z siedzibą w klasztorze św. Antoniego w Stambule, podlegająca prowincji rumuńskiej. Nasi współbracia pełnią cenną posługę w Kościele: w 2016 r. były kustosz fr. César ESSAYAN został mianowany wikariuszem apostolskim Bejrutu w Libanie; 8 grudnia 2020 r. fr. Martin KMETEC został mianowany arcybiskupem Izmiru w Turcji; 8 stycznia 2021 r. fr. Dominique Joseph MATHIEU został mianowany arcybiskupem Teheranu-Ispahanu dla wiernych obrządku łacińskiego w Iranie. Do jurysdykcji należy 23 profesów wieczystych, a obejmuje ona 4 klasztory.

Sin el Fil w Libanie: klasztor św. Antoniego z Padwy
Obecność współbraci w Libanie datuje się od 1966 r., kiedy to podjęli się formacji seminarzystów Kościoła syrokatolickiego. Dwa lata później przenieśli się do Sin-el-Fil na obrzeżach Bejrutu, do małego mieszkania, które stało się klasztorem św. Antoniego z Padwy; w 1970 r. powierzono im parafię łacińską. W 1988 r., w szczytowym momencie wojny domowej, zainaugurowano obecny kompleks klasztorny i kościelny. Od tego czasu działalność została zintensyfikowana. Dziś, oprócz parafii, zakonnicy są zaangażowani w katechezę, służbę ubogim i prowadzenie grup młodzieżowych.

Zahle w Libanie: klasztor św. Franciszka z Asyżu
Klasztor został otwarty w październiku 2010 r. Przeznaczony głównie jako dom przedpostulatu, dom postulatu i do przyjmowania grup młodzieżowych, w ostatnich latach stał się siedzibą łacińskiej parafii Bekaa. Bracia angażują się w działalność socjalną i formację duchową wspólnoty FZŚ. Nowy kościół klasztorny został konsekrowany w 2022 r. W pobliżu klasztoru znajduje się pustelnia św. Klary, gdzie przyjmowane są osoby poszukujące pogłębienia duchowości.

Stambuł Büyükdere w Turcji: klasztor i kościół Narodzenia NMP
Obecność Zakonu w tym miejscu sięga końca XVIII wieku, kiedy to założono stację misyjną dla ludności katolickiej pochodzenia włoskiego, maltańskiego i austriackiego. W 1807 r. parafia została kanonicznie erygowana na terytorium obejmującym, oprócz dzielnicy Büyükdere, dwie filie na wybrzeżu azjatyckiego Bosforu: Beykoz i Paşabahçe. Mały drewniany kościół zbudowany w 1815 r. okazał się wkrótce niewystarczający i bracia wznieśli nowy murowany kościół, który został konsekrowany w 1866 r. Ze względu na dużą kolonię katolicką zbudowano również szkołę dla chłopców prowadzoną przez braci i szkołę dla dziewcząt prowadzoną przez siostry zakonne z Ivrea. Podczas I wojny światowej kościół został przekształcony w łaźnię turecką. W 2008 r. współbracia powrócili do Büyükdere, a w 2011 r. erygowano klasztor. Obecnie bracia sprawują opiekę duszpasterską i parafialną nad niewielką miejscową wspólnotą chrześcijańską.

Beyoğlu Stambuł w Turcji: klasztor i bazylika św. Antoniego
Kościół poświęcony św. Antoniemu w ruchliwym centrum Stambułu jest spadkobiercą nieprzerwanej obecności franciszkanów sięgającej pierwszych wypraw misyjnych Zakonu na Wschód. Pierwsi bracia przybyli do Konstantynopola około 1220 r. i osiedlili się w dzielnicy weneckiej w pobliżu kościoła prawosławnego poświęconego Matce Bożej (Theotokos Kyriotissa) opuszczonego przez Greków po czwartej krucjacie (1204 r.). W 1724 r., po różnych perypetiach, niewielka kaplica domowa poświęcona św. Antoniemu stała się klasztorem i kościołem braci. W 1932 r. świątynia została podniesiona do tytułu bazyliki mniejszej i do dziś pozostaje nie tylko głównym kościołem dla katolików, ale także często odwiedzanym przez wielu muzułmanów i turystów. W 2010 r. klasztor św. Antoniego stał się siedzibą odnowionej kustodii Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Obecnie współbracia są odpowiedzialni za duszpasterstwo wspólnoty parafialnej, obsługę grup turystów i pielgrzymów oraz animowanie różnych działań charytatywnych.

Franciszkańskie Centrum Misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej