Prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej 
Prowincja macierzysta: prowincja włoska św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) 

„Kiedyż Niepokalana zapanuje i w tym przepięknym skądinąd kraju i zaprowadzi w nim królestwo swego Syna?” Tymi słowami św. Maksymilian M. Kolbe zakończył list w sierpniu 1930 r. Opisał w nim swoją długą, trwającą 12 dni, podróż z Polski do Japonii. Ku swojemu zdziwieniu odkrył, że w mieście Busan było aż 6 kościołów, ale wszystkie protestanckie, zaś w całej Korei były tylko 3 kościoły katolickie. Było to proroctwo. Otóż prawie 30 lat później fr. Vittorio COSTANTINI, ówczesny minister generalny, wezwał fr. Francesco FALDANI, który kilka lat wcześniej został wydalony z Chin, i powierzył mu organizację misji w Korei. 6 października 1958 r., wraz z fr. Andreas HO, nowo wyświęconym kapłanem koreańskim, fr. Francesco FALDANI dotarł do Busan, a biskup miasta powierzył im posługę duszpasterską w parafii św. Antoniego, znajdującej się w dzielnicy przemysłowej, liczącej w tamtym czasie 4 tys. katolików.
Zakon miał wielki rozkwit. Rozpoczęła się posługa dla trędowatych, otwarto sierociniec dla dzieci trędowatych, przybyły siostry franciszkanki misjonarki z Asyżu. Nastąpił również rozkwit powołaniowy. W 1975 r. misja została przekształcona w kustodię, a w 2001 r. stała się prowincją.

Do jurysdykcji należy 61 profesów wieczystych, 13 profesów czasowych. Jest 9 klasztorów.

Seul – Hannam Dong: klasztor św. Franciszka i parafia międzynarodowa
Klasztor jest siedzibą prowincji. Bracia prowadzą pracę duszpasterską w języku koreańskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, niemieckim i francuskim. Zajmują się również animacją powołań, międzynarodowym przedszkolem, domem rekolekcyjnym, centrum narodowym MI i FZŚ.

Yangpyeong: klasztor św. Pawła Chung Ha-Sang
Klasztor funkcjonuje jako dom duchowości. Bracia animują różne działania społeczno-pastoralne, jak również rzemieślnicze i rolnicze.

Busan: klasztor i parafia św. Antoniego z Padwy
Bracia sprawują opiekę duszpasterską nad parafią, prowadzą dom św. Franciszka dla osób niepełnosprawnych oraz przedszkole.

Incheon: klasztor i parafia św. Klary
Bracia podejmują duszpasterstwo w parafii i animują różne działania społeczne, charytatywne i duchowe w okolicy.

Ganghwa: klasztor św. Piotra Yoo Dae Cheol
W klasztorze mieści się seminarium filozoficzne i teologiczne dla postnowicjuszy. Bracia czuwają nad formacją.

Daegu: klasztor Niepokalanej i parafia św. Józefa
W klasztorze znajduje się nowicjat.

Ilgwang: klasztor i parafia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
Bracia opiekują się trędowatymi, a także animują różne działania społeczne i charytatywne.

Gimpo: klasztor św. Andrzeja Kim Tae Go`N
Bracia podejmują działalność duszpasterską w okolicznych miejscowościach, a także prowadzą dom dla osób niepełnosprawnych.

Torrance (Kalifornia w USA): klasztor św. Maksymiliana M. Kolbego i koreańskie centrum św. Franciszka
Bracia zajmują się duszpasterstwem imigrantów koreańskich, włączają się w różne formy działalności duszpasterskiej, kierują katolickim centrum dla imigrantów, animują FZŚ i MI.

Franciszkańskie Centrum Misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej