Minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI, po uzyskaniu zgody swojego Definitorium generalnego podczas sesji odbytej w dniu 14 czerwca 2019 r., mianował z dniem 28 czerwca fr. Dariusza MAZURKA na nowego Sekretarza generalnego ds. animacji misyjnej (SGAM).

Fr. Dariusz należy do Prowincji św. Antoniego bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).
Urodził się w Gdyni w 1967 r. Śluby wieczyste złożył w 1998 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 r.
Jest doktorem teologii w zakresie misjologii. W ostatnich latach pracował jako misjonarz w Peru. Pełnił też tam funkcję delegata prowincjała prowincji krakowskiej, do której należy jurysdykcja w Peru.
Od 1 grudnia 2019 r. zamieszka w klasztorze św. Maksymiliana M. KOLBEGO w Rzymie.
Na urzędzie zastąpił fr. Jarosława WYSOCZAŃSKIEGO, który pełnił go przez ostatnie dwanaście lat.

Fr. Tomasz SZYMCZAK, sekretarz generalny