W marcu 2023 r. fr. Joseph WOOD z prowincji św. Bonawentury w USA został wybrany przez ministra generalnego i jego definitorium na asystenta generalnego CFF (Conventual Franciscan Federation).

Fr. Joseph WOOD uzyskał bakalaureat z filozofii w St. Vincent de Paul Seminary w Boynton Beach na Florydzie. Po roku studiów teologicznych włączył się w program formacyjny dawnej prowincji St. Anthony w USA. Profesję sympliczną złożył 15 sierpnia 1983 r., a profesję solemną 2 sierpnia 1987 r. Studiował w St. Anthony-on-Hudson Seminary w Rensselaer w stanie Nowy Jork i zdobył licencjat z teologii w Washington Theological Union. W ramach swojego rozeznania duchowego wybrał powołanie brata zakonnego.
W 1990 r. przeniósł się do Świętego Konwentu w Asyżu i do 1996 r. pracował jako międzynarodowy promotor powołań, podejmując również współpracę z angielską edycją czasopisma Messaggero di Sant’Antonio z Padwy. W 1996 r. został skierowany do kurii generalnej w Rzymie, gdzie pełnił funkcję tłumacza. W tym czasie opublikował wraz z fr. Robertem MELNICK tom pt. The Conventual Franciscans, poświęcony anglo-amerykańskiej historii i kulturze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
W 1998 r. powrócił do prowincji św. Bonawentury w Stanach Zjednoczonych. Jako definitor prowincjalny był promotorem powołań przez trzy kadencje i sekretarzem prowincji przez dwie kadencje. W 2007 r. uzyskał dyplom studiów franciszkańskich na St. Bonaventure University w Olean w stanie Nowy Jork. W międzyczasie był gwardianem domu formacyjnego (postulat) na Kenmore Avenue w Chicago i współpracował z zespołem formacyjnym.
W 2014 r. został powołany na delegata prowincjalnego w Australii, a w 2017 r. na mistrza nowicjuszy z federacji CFF w Arroyo Grande w Kalifornii. W marcu 2023 r. został mianowany asystentem generalnym, zastępując fr. Jude WINKLER, który złożył rezygnację z powodów zdrowotnych.

Sekretariat generalny