Dnia 29 listopada 2018 roku w klasztorze Przenajświętszej Trójcy w Wiedniu (Austria) odbyła się kapituła kustodialna nadzwyczajna Kustodii św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii.

Na spotkanie przybyło 24 delegatów wraz z kustoszem fr. Daniele BROCCA. W obradach uczestniczył także minister prowincjalny Prowincji św. Elżbiety w Niemczech i asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Miljenko HONTIĆ.
Tematem zasadniczym była renowacja wirydarza i „Minoritensäle” (dwa starożytne refektarza – letni i zimowy – które do tej pory były używane przy różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych) w austriackim klasztorze e Grazu. Zdecydowano również, aby zwiększyć kustodialny fundusz „na rzecz starszych”.
Kapituła rozpoczęła się uroczystą mszą świętą z okazji święta wszystkich świętych franciszkańskich, podczas której bracia odnowili swoje śluby zakonne.
Dzień wcześniej (28 listopada) asystent generalny CEF uczestniczył w posiedzeniu definitorium kustodii; dzień później (30 listopada) odbyło się spotkanie gwardianów kustodii.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF