Od 2 do 6 lipca 2018 r. w Stambule (Turcja) zakonnicy z kustodii prowincjalnej Wschodu i Ziemi Świętej odbyli drugą część kapituły kustodialnej zwyczajnej.

Temu wymiarowi życia braterskiego przewodniczył kustosz prowincjalny Wschodu i Ziemi Świętej fr. Anton BULAI. Byli też obecni asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Joaquin AGUESTA CUEVAS i minister prowincjalny prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii fr. Teofil PETRIŞOR.
Na obrady kapitulne do braci posługujących w Turcji i Libanie dołączył fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny zakonu, który podjął się wprowadzenia duchowego.
Podczas kapituły fr. Dominique MATHIEU, który nie był obecny na pierwszej części, został wybrany członkiem definitorium kustodialnego i złożył przysięgę pełnienia tej posługi z oddaniem.
W trakcie prac podjęto ważne decyzje dla życia kustodii: zatwierdzono statuty kustodialne, działalność duszpasterską i charytatywną, zarządzanie majątkiem nieruchomym, jak też zagadnienia dotyczące animacji powołań i formacji.
W ostatnim dniu na Mszy św. wspominano zmarłych zakonników, zwłaszcza fr. Alfons SAMMUT z prowincji św. Pawła Apostoła na Malcie, który przez wiele lat przebywał w Turcji i który 28 czerwca 2018 r. odszedł do domu Ojca.
Podczas tej liturgii nowi gwardiani złożyli przysięgę: fr. Martın KMETEC ze wspólnoty w Büyükdere (Stambuł w Turcji), fr. Iulian PIȘTA z Beyoĝlu (Stambuł w Turcji), fr. Felician TAMAȘ z Sin-el-Fil (Bejrut w Libanie) i fr. Iosif Florin PETRILA z klasztoru w Zahle (Liban).

Fr. Lucian ABALINTOAIEI, sekretarz kapituły