W dniach 8-12 listopada 2021 r., w domu rekolekcyjnym Marie Poussepin (Cochabamba), odbyła się pierwsza część kapituły kustodialnej zwyczajnej kustodii prowincjalnej św. Franciszka w Boliwii. W obecnym roku kustodia obchodzi 45-lecie swojej obecności.

W kapitule uczestniczyli wszyscy zakonnicy z jurysdykcji boliwijskiej, a także asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER, minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB oraz trzech zaproszonych braci: ekonom prowincji fr. Jakub CZAJKA, delegat prowincjalny w Paragwaju fr. Marek WILK i sekretarz prowincji ds. misji fr. Dariusz GACZYŃSKI.
Kapituła kustodialna przebiegała w bardzo braterskiej atmosferze. W skład nowego zarządu kustodii wybranego na następne cztery lata weszli: fr. Ronald Ramiro ARMIJO ZELADA – kustosz prowincjalny, fr. Wilson Mateo SEJAS HINOJOSA – wikariusz, fr. Narciso Eusebio MAMANI PANIAGUA – sekretarz, fr. Henry CUÉLLAR JIMENEZ – definitor.
Współbracia w braterski sposób dziękują ustępującemu zarządowi kustodii za całą pracę wykonaną podczas zakończonej właśnie czteroletniej kadencji.

Fr. Narciso Eusebio MAMANI PANIAGUA