Od 21 do 24 kwietnia 2022 r. odbyły się VII Dni Młodzieży Franciszkańskiej w Caçapava (São Paulo).

Spotkaniu przyświecało hasło: Napisz, bracie Leonie, a uczestnicy rozważali życie pierwszych towarzyszy św. Franciszka z Asyżu, zwłaszcza brata Leona. Przestudiowali także list Franciszka do brata Leona i tekst O prawdziwej i doskonałej radości.
Na zjazd przybyła 38-osobowa grupa młodzieży, 4 aspirantów, 2 postulantów, 3 braci profesów czasowych, 2 braci profesów solemnych, 1 siostra franciszkanka misjonarka z Asyżu, a także minister prowincjalny prowincji św. Franciszka w Brazylii fr. José Hugo da Silva SANTOS.

Prowincja św. Franciszka w Brazylii