W dniach 16-20 lipca 2018 r. w klasztorze i domu postnowicjackim „Senhor de Bonfim” w Santo André (São Paulo), należącym do prowincji św. Franciszka w Brazylii, 18 zakonników odpowiedzialnych za formację początkową na poziomie postulatu i nowicjatu z różnych jurysdykcji FALC (Meksyk, Ameryka Środkowa, Kolumbia, Wenezuela, Brazylia, Ekwador, Paragwaj, Boliwia) zebrało się na spotkaniu formacyjnym.

W ciągłości z intuicją przełożonych, którzy podjęli wspólny program formacji w Medellín (2011 r.), we współpracy z sekretariatem generalnym ds. formacji i radą prezydialną FALC (Federación América Latina Conventuales) wychowawcy spotkali się w celu spędzenia czasu na formacji oraz teoretyczno-refleksyjnym i praktycznym pogłębieniu, co oznacza zacieśnienie ich misji jako przewodników w procesie formacyjnym.
Przyświecały takie cele: zespolić się z „najmniej niezbędnymi” elementami, które muszą być podstawą etapów formacyjnych, czyli elementami „niepodlegającymi negocjacjom” (formacji ludzkiej i franciszkańskiej), które musi mieć wspólny nowicjat; zaproponować bardziej kompletne wytyczne dla postulatu, co zapewni ciągłość w procesie formacyjnym w jurysdykcjach FALC.
Poruszane zagadnienia naświetlili eksperci z psychologii i duchowości, którzy pomogli zakonnikom zdobyć większą świadomość komponentu ludzkiego, z czym jako wychowawcy stykają się z bliska u młodych wezwanych do naśladowania Boga. Są oni „świętą gliną”, którą wychowawcy powinni umieć formować z miłosierdziem i odpowiedzialnością.
Zespół organizacyjny spotkania przedstawił piękne i udane podsumowanie jednego z procesów franciszkańskiej formacji wspólnej, ukazujące ideały pomyślane i planowane przez wszystkich i dla wszystkich, a które obecnie przynoszą owoce w postaci projektów formacji dla wspólnego nowicjatu w Kolumbii, Brazylii i Meksyku. Jest to rezultat wielu lat wysiłków, a dziś nadaje formacji w federacji FALC oblicze bardziej latynoskie.
Spotkanie odbywało się w braterskiej i radosnej atmosferze i nie brakowało chwil wspólnej modlitwy, liturgii, posiłków i wymiany opinii. Pod koniec dnia zakonnicy mieli możliwość zapoznania się z jurysdykcjami poprzez oglądanie zdjęć i materiałów audiowizualnych.
Na zakończenie uczestnicy potwierdzili imperatyw uznania formacji za zobowiązanie dla wszystkich w FALC, by w ten sposób iść razem i solidarnie – z entuzjazmem i odpowiedzialnością – wspierać zadania formacyjne we wszystkich jurysdykcjach.
Zakonnicy nawiedzili bazylikę Matki Bożej z Aparecidy, prosząc Maryję o wstawiennictwo za rodziną franciszkańską w Ameryce Łacińskiej.
Dziękujemy każdej jurysdykcji za jej odpowiedzialny i braterski udział w spotkaniu, a zwłaszcza prowincji w São Paulo za gościnę i za to, że od samego początku mogliśmy czuć się jak w swoim domu. Dziękujemy również ekipie organizującej spotkanie, sekretariatowi generalnemu ds. formacji i radzie prezydialnej FALC za ich wielką i zobowiązującą służbę na rzecz zakonu.

Fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO