W sobotę 7 lipca 2018 r. o godz. 10 w sanktuarium św. Franciszka z Asyżu w Brasílii prowincja św. Maksymiliana Kolbego w Brazylii przeżywała uroczystość złożenia ślubów wieczystych przez 6 współbraci.

W uroczystości wziął udział asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Carlos TROVARELLI, który dopiero co zakończył pierwszą część wizytacji kanonicznej we wspólnotach prowincji.
Mszy św. przewodniczył minister prowincjalny fr. Marcelo José MARIN VERONEZ, zaś koncelebrowało kilku zakonników, wśród których był wikariusz prowincji fr. Mieczysław TLAGA, wychowawca w seminarium teologicznym fr. Luís Felipe Carneiro MARQUES, sekretarz prowincji fr. Rafael PINHEIRO NORMANDO, a ponadto fr. Bernardo Vitório da Silva NETO ze wspólnoty w Brasílii, fr. José Nasareno de Sousa SANTOS, który głosił rekolekcje dla braci składających śluby, fr. Adailton BORGES GOMES JÚNIOR, diakon ze wspólnoty w Águas Lindas.
Wraz z celebransami były obecne wszystkie domy formacyjne prowincji (46 wychowanków), rodziny braci neoprofesów i wierni z parafii (około 300 osób).
Na zakończenie Mszy św. bracia złożyli akt poświęcenia się Niepokalanej, prosząc Boga za przykładem Maryi o wierność Jego królestwu.
Po liturgii w seminarium teologicznym miał miejsce świąteczny obiad dla wszystkich uczestników uroczystości.
Współbracia, którzy złożyli śluby wieczyste:
– fr. Geraldo LEITE DA SILVA JÚNIOR
– fr. Wagner DA SILVA FAUSTINO
– fr. Beneval SOARES BOMFIM
– fr. Paulo ARANTES RODRIGUES
– fr. Marcus O. FIGUEIREDO PINTO
– fr. Maykon A. DE OLIVEIRA SILVA
Dziękujemy Bogu za ten wielki dar, jaki dał naszemu zakonowi.

Fr. Rafael PINHEIRO NORMANDO, sekretarz prowincji