W kościele św. Franciszka w Brescii odbyły się 17 grudnia 2022 r. święcenia prezbiteratu fr. Andrea CALABRIA oraz święcenia diakonatu fr. Gracianta Amor GINTING i fr. Adri Egiya SITEPU.

Uroczystej celebracji eucharystycznej przewodniczył bp François-Xavier BUSTILLO OFMConv, ordynariusz diecezji Ajaccio we Francji. Udzielił on święceń kapłańskich fr. Andrea CALABRIA, który należy do prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) i jest de familia w klasztorze świętych Feliksa i Fortunata w Cologna Veneta, oraz święceń diakonatu fr. Gracianta Amor GINTING i fr. Adri Egiya SITEPU z prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji, którzy przebywali w domach formacyjnych w Padwie i Camposampiero.
Wśród licznych kapłanów i zakonników, którzy wzięli udział w uroczystości, byli także minister prowincjalny fr. Roberto BRANDINELLI, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN, proboszcz ks. Paolo SALVADORI z rodzinnej parafii fr. CALABRIA w Palazzolo sull’Oglio (Brescia), gwardian fr. Andrea ARVALLI z Cologna Veneta oraz współbracia z prowincji indonezyjskiej pracujący we Włoszech.
Animację liturgiczną zapewniła młodzież z postulatu św. Franciszka w Brescii, a nad śpiewem i muzyką czuwali zakonnicy z seminarium teologicznego św. Antoniego w Padwie.
Wierni zgromadzeni w kościele mieli okazję doświadczyć bogactwa znaków i symboli liturgicznych, a także z zainteresowaniem wysłuchali homilii biskupa, który wyraził radość, że może uczestniczyć w tak pięknej i podniosłej chwili modlitwy wśród dobrze mu znanych współbraci.
Niech Pan swoją troską i miłością towarzyszy nowo wyświęconym w ich apostolskiej posłudze i przepowiadaniu.

Fr. Andrea VAONA, sekretarz prowincji