W dniach 26-27 listopada 2023 r. bracia z prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach przeżywali dzień skupienia i modlitwy w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Cwilinie koło Karniowa.

Przybyłych przywitał fr. Sebastian GRUCA, a także pierwszy większy śnieg w tym roku…
Konferencję duchową o Bogu, który jest naszym Ojcem, poprowadził asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK. Mszy św. przewodniczył minister prowincjalny fr. Piotr PAWLIK. W homilii asystent generalny wskazał na wiarę i zawierzenie ubogiej wdowy z Ewangelii jako przykład dla nas.
Przy okazji wspólnego spotkania minister prowincjalny poinformował o różnych bieżących sprawach i życiu prowincji.
Po południu współbracia zebrali się w sanktuarium na adoracji eucharystycznej i na modlitwie za prowincję, za zakonników i o nowe powołania. W przypadający jubileusz 800-lecia zatwierdzenia Reguły wszyscy obecni odnowili śluby zakonne.
Na zakończenie wspólnej modlitwy asystent generalny odmówił wezwanie do Ducha Świętego i rozpoczął wizytację kanoniczną prowincji, bowiem już w przyszłym roku odbędzie się kapituła prowincjalna zwyczajna.
Z błogosławieństwem ministra prowincjalnego udzielonym relikwiami św. Agnieszki Czeskiej bracia wrócili do swoich klasztorów.

Fr. Stanisław GRYŃ