W dniach 16-19 listopada 2020 r. bracia z delegatury spotkali się w Santiago, aby świętować 25-lecie obecności franciszkanów w Chile.

W czerwcu 1995 r. przybyli do Chile fr. Pietro BELTRAME i fr. Giorgio MOROSINOTTO, a 17 lipca 1995 r. – fr. Maurizio BRIDIO i fr. Ramón ZAS GARCÍA.
Obchody jubileuszowe poprzedziła wizytacja kanoniczna, którą w dniach 9-14 listopada 2020 r. przeprowadził online wikariusz prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) fr. Roberto M. BRANDINELLI.
Radość ze spotkania była tym większa, że trwająca pandemia zmusiła nas do pozostawania w domach i do nawiązywania kontaktów tylko w trybie online. Wspomniane spotkanie naznaczone było przede wszystkim wdzięczną pamięcią minionych 25 lat i miało swój najbardziej wymowny moment w celebracji eucharystycznej, w której wzięła udział spora liczba wiernych. Przywołano pamięć wielu współbraci, którzy posługiwali w delegaturze, jak też tych, którzy już odeszli do Pana, a wśród nich fr. Berardo (Elio) DE GRANDIS (†2005), postulant Eduardo RIQUELME (†2009) i fr. Giorgio MOROSINOTTO (†2018). Na Mszy św. 11 braci z delegatury odnowiło śluby zakonne.
Podczas spotkania omówiono niektóre aspekty życia wspólnot klasztornych i samej delegatury: od duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego po formację i ekonomię. Z kolei fr. Matteo MARTINELLI zaprezentował projekt strony internetowej delegatury.
Delegat prowincjalny fr. Tullio PASTORELLI podzielił się głównymi punktami sprawozdania, które przedstawi na najbliższej kapitule prowincjalnej w 2021 r. Podkreślił w nim nadchodzące wyzwania, z jakimi zmierzy się delegatura.
Dyskutowano również o przyszłości i o zamierzeniach na najbliższe cztery lata. W rozmowę włączył się, poprzez „zoom”, wikariusz prowincji, który zachęcił wszystkich do kontynuowania dialogu.
W środę 18 listopada odbył się dzień braterski, połączony ze zwiedzaniem miasteczka położonego w Andach.
Była też okazja do świętowania 25-lecia kapłaństwa fr. Enrico BROCCHI, który w prostych i głębokich słowach wyraził radość z powołania i służby Bogu.
Na koniec współbracia podzielili się przekonaniem, że spotkanie wzmocniło nie tylko więzy braterskie, ale także misyjne pragnienie kontynuowania działalności na chilijskiej ziemi, która 25 lat temu z tak wielką miłością przyjęła franciszkanów.

Fr. Jack GINTING