W dniach 5-9 marca 2018 r. w klasztorze sióstr trapistek z Vitorchiano w Quilvo zakonnicy z delegatury w Chile odbyli swoje doroczne rekolekcje.

Rekolekcje poprowadził, zgodnie z założeniami planu czteroletniego delegatury i odnosząc się do tekstu biblijnego z Listu do Rzymian (12, 1-2), o. José ABARCA, klaretyn. Zachęcił braci do zastanowienia się nad tematyką: „Przemieniać się, aby się odrodzić” – w stylu Jezusa, poczynając od Jego człowieczeństwa i od św. Franciszka z Asyżu. W tym sensie plan czteroletni, plan wspólnotowy i plan indywidualny współbraci stanie się jakby drogą przemiany i ścieżką wzrostu.
Po nieszporach w czwartek 8 marca zakonnicy wraz z braćmi przebywającymi na formacji: fr. Augusto URZÚA GONZALES, profesem czasowym, i Eduardo BARRERA DIAZ, postulantem, podzielili się projektem życia osobistego na ten rok.
W piątek 9 marca, po odmówieniu nieszporów i odprawieniu drogi krzyżowej, przygotowanych przez odbywających formację, zakonnicy powrócili do swoich wspólnot, czując się odnowieni i wyrażając pragnienie nowego stylu życia.

Fr. Jack GINTING