Święcenia diakonatu
W dniu 14 marca 2020 r. fr. Nelson Yesid CARVAJAL SIERRA z kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii przyjął święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się w parafii św. Franciszka z Asyżu w Medellín.
Mszy św. z obrzędem święceń przewodniczył bp José Mauricio VÉLEZ GARCÍA, biskup pomocniczy archidiecezji Medellín. W uroczystości uczestniczyło wielu współbraci z różnych wspólnot kustodii, członkowie rodziny i miejscowi parafianie.
Niech Bóg prowadzi fr. Nelsona na drodze wierności i bezinteresownego daru z siebie, aby jego życie mogło być autentycznym świadectwem miłości i miłosierdzia Bożego dla dobra Kościoła i Zakonu.

Rozpoczęcie postulatu
W dniu 19 marca 2020 r., w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Bogocie, dziewięciu kandydatów pochodzących z różnych regionów Kolumbii rozpoczęło formację w postulacie.
Z tej okazji Mszy św. z udziałem wychowawców przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Andrés CASTRO FARAH. W homilii zachęcił on nowych postulantów, aby szli za przykładem św. Józefa, który z sercem otwartym na działanie Boga umiał wiernie odpowiedzieć na Boży plan dla swojego życia: być opiekunem Rodziny z Nazaretu.
Niech „Duch Pański i Jego uświęcające działanie” towarzyszy naszym współbraciom, którzy zaczynają podążać za Chrystusem śladami serafickiego ojca św. Franciszka z Asyżu.

Fr. Fabián Alberto MARTÍNEZ ARAQUE