Uroczystość św. Franciszka gromadzi co roku w Asyżu wielu braci i sióstr z Rodziny Franciszkańskiej.

Do Asyżu przybywają również ministrowie generalni, którzy zazwyczaj korzystają z okazji, aby przeprowadzić sesje robocze Konferencji Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i Trzeciego Zakonu Regularnego (TOR), a także Konferencji Rodziny Franciszkańskiej.
Zebranie Konferencji odbyło się 3 października 2022 r. w „Domus Laetitiae” w Asyżu. Ministrowie generalni spotkali się z członkami zarządu („International Board of Directors”) organizacji „Franciscans International”, z członkami komitetu zajmującego się przygotowaniem obchodów osiemsetlecia franciszkańskiego, a ponadto omówili temat wspólnych inicjatyw związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Lizbonie.
Na zakończenie spotkania ministrowie generalni przedyskutowali kwestie dotyczące pokoju na świecie i zaproponowali modlitwę i post jako wspólną inicjatywę dla wszystkich członków Rodziny Franciszkańskiej (patrz załącznik).

Fr. Tomasz SZYMCZAK OFMConv
sekretarz Konferencji

DO POBRANIA TUTAJ: List „Pokój, modlitwa i post”


 

Konferencja
Rodziny Franciszkańskiej

Drodzy bracia i siostry z Rodziny Franciszkańskiej,
Niech Pan obdarzy was pokojem!

Zgromadzeni razem w mieście św. Franciszka z okazji jego święta, pragniemy zwrócić się do was z gorącym wezwaniem o pozostanie wrażliwymi na kwestię pokoju w tym bardzo trudnym czasie dla ludzkości. Chcemy wyrazić nasze całkowite zatroskanie o pokój, zwłaszcza w obliczu cierpień, jakie już zostały zadane tak wielu ludziom, i wobec ryzyka użycia broni jądrowej.
Św. Franciszek otrzymał od Pana orędzie skierowane do wszystkich: „Niech Pan obdarzy was pokojem!”, które tym samym objawia się jako istotny element charyzmatu. Przyjmujemy dar pokoju poprzez nawrócenie serca i jesteśmy wezwani do stawania się mężczyznami i kobietami łagodnymi, czyniącymi pokój, skromnymi, pokornymi, bezspornymi i nierywalizującymi. Dawajmy zatem świadectwo o tym pokoju, który otrzymaliśmy.
„Przez pokój niczego się nie traci. Wszystko może być stracone przez wojnę. Niech ludzie powrócą do wzajemnego zrozumienia. Niech prowadzą rokowania. Pertraktując z dobrą wolą i z poszanowaniem praw drugiej strony, uświadomią sobie, że szczere i skuteczne negocjacje nigdy nie wykluczają honorowego rezultatu”. To wołanie, które Pius XII skierował do wszystkich w przededniu wybuchu II wojny światowej w 1939 r., powraca w sposób zatrważająco aktualny. „Nigdy więcej wojny!” – wykrzyknął św. Paweł VI przed zgromadzeniem ONZ; wojny nazwanej przez św. Jana Pawła II „złą przygodą, z której nie ma odwrotu”. 25 września 2015 r. papież Franciszek wystosował do ONZ podobną prośbę: „Dość wojny, która jest zaprzeczeniem wszelkich praw”.
Wsłuchując się w znaki czasu oraz w słowa charyzmatu i naszych pasterzy, zachęcamy wszystkich do usilnego pielęgnowania w sobie zamiłowania i zatroskania o pokój, do nieustannego wstawiennictwa o ten cenny dar.
Stąd też prosimy was, aby 11 października 2022 r. był szczególnym dniem postu i modlitwy Rodziny Franciszkańskiej. Gdy w złu widzimy tajemnicę nieprawości w działaniu, odpowiedzmy pokutą i modlitwą, krzewieniem pojednania i pokoju, uwrażliwianiem siebie i wielu innych na tę istotną kwestię. W formacji i w przepowiadaniu słowa Bożego, w różnych przedsięwzięciach związanych z posługą i pracą, w naszym nauczaniu i w naszym codziennym życiu przybliżajmy pojednanie i pokój z mocą i przekonaniem.
Powierzamy wielką i pilną intencję pokoju wstawiennictwu Królowej Pokoju, św. Franciszkowi, św. Klarze i św. Elżbiecie, miłośnikom pokoju i pokory. Pozdrawiamy was i obejmujemy po bratersku.

Asyż, 4 października 2022 r.
Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, herolda pokoju

S. Daisy Kalamparamban AFBP
Wiceprzewodnicząca IFC-TOR

Tibor Kauser OFS
Minister generalny

Fr. Massimo Fusarelli OFM
Minister generalny

Fr. Roberto Genuin OFMCap
Minister generalny

Fr. Carlos Alberto Trovarelli OFMConv
Minister generalny

Fr. Amando Trujillo Cano TOR
Minister generalny,
Przewodniczący CFF

Prot. N. 20/2022