„Chleb, woda i wino – nadzieja miłości Bożej”. To hasło XI Spotkania Młodzieży Franciszkańskiej, które w dniach 1-3 listopada 2018 roku odbyło się w parafii św. Franciszka z Asyżu w Copiapó w Chile.

Ponad 120 młodych ludzi przybyło z placówek Curicó, Santiago i Copiapó, aby dzielić się duchowością franciszkańską i przeżywać spotkanie z Jezusem Chrystusem. Towarzyszyli im franciszkańscy duszpasterze (fr. Christian BORGHESI, fr. Emilian DUMEA, fr. Fabio MAZZINI i fr. Ramón ZAS GARCÍA) oraz animatorzy z trzech wspólnot parafialnych.
Pierwszego dnia rozwinięto temat chleba, jako elementu pokarmu, i zapoznano się z procesem jego produkcji. W drugim dniu zajęto się winem; dla poznania jego produkcji odwiedzono kantynę „Viña Fajardo”. Trzeciego dnia skupiono się na wodzie, elemencie życiodajnym dla nas ludzi i dla naszego środowiska.
W ciągu trzydniowego spotkania młodzież przeżywała chwile modlitwy, adoracji Eucharystycznej, braterstwa, rekreacji i celebracji Eucharystycznej. W ramach wyprawy misyjnej odwiedziła Chamonate, Toledo i Hacienda San Pedro.
Młodzi ludzie mieli też okazję nawiedzić sanktuarium Nuestra Señora de la Candelaria, winnicę Fajardo in Copiapó, zatokę angielską i grotę  Padre Negro w Caldera.
Poznanie, dzielenie się, a przede wszystkim dawanie świadectwa Bożej Miłości: oto prawdy, które ci młodzi ludzie chcą nadal przekazywać w ich codziennym życiu. Przepełnieni nadzieją i braterstwem, każdy z nich powrócił do swego miasta, zabierając ze sobą na pamiątkę doniczkę z kaktusem z okolicy.

Fr. Jack GINTING
Foto: Francisco Gabriel CONTRERAS i Mirna Rojas FUENTES