W dniu 21 lutego 2022 r. za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się spotkanie braci z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej.

Ze względu na pandemię każda wspólnota uczestniczyła w spotkaniu za pośrednictwem Internetu z własnego klasztoru. Obrady odbywały się rano przez dwie godziny (od 10 do 12), a następnie przez jedną godzinę po południu (od 14 do 15).
Podczas spotkania ekonom prowincji przedstawił sytuację finansową jurysdykcji. Potem gwardiani i przewodniczący komisji podzielili się wiadomościami na temat swoich wspólnot i pracy poszczególnych komisji. Na koniec był czas na wspólne omówienie tego, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich siedmiu lat w odniesieniu do zagadnień poruszonych w encyklice Laudato si’.
Spotkanie było ważnym momentem radosnego dzielenia się braterstwem.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji