Od 21 do 26 listopada 2022 r. w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Seulu miało miejsce doroczne spotkanie poświęcone formacji ustawicznej braci z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej.

Tematyka podjęta w tych dniach koncentrowała się wokół Historii i życia braci mniejszych konwentualnych od 1209 do 1976 r. Dwaj prelegenci, fr. Pietro (Hyeong-geun) LEE i fr. Stefano (Da-han) LEE, przygotowali koreańskie tłumaczenie tekstu pod tym samym tytułem.
W ciągu pięciu dni zakonnicy z prowincji koreańskiej przeżywali znaczące chwile, zastanawiając się nad życiem i historią naszych współbraci od początków Zakonu do czasów współczesnych i rozważając, jak dzisiaj żyć po franciszkańsku.
Była to również okazja do przypomnienia, że żywotność Zakonu tkwi w życiu Ewangelią i w odpowiadaniu na potrzeby świata i Kościoła.
Mamy nadzieję i modlimy się, że nasz Zakon będzie dalej rozwijał się w oparciu o naukę płynącą z historii.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji